Transformació digital i digitalització

El més important de la transformació digital és que no consisteix només a adoptar o modernitzar la tecnologia. Se’n sol parlar a les empreses que volen, sobretot, millorar el paper de la tecnologia en moltes àrees del seu negoci, no només a la TI. L’ideal és veure-la com un canvi permanent de la situació, més que no pas com un projecte amb un punt final.

No hi ha una definició estàndard al sector per al terme transformació digital, ja que els desafiaments que porten les empreses a voler implementar-la són molt variats. Però podríem dir que és laplicació de capacitats digitals a processos, productes i actius per millorar leficiència duna organització.

Es poden observar certes tendències. Per exemple, en el cas de les empreses que han invertit molt en tecnologia, la transformació digital sol consistir a incorporar la TI als debats de planificació com més aviat millor, perquè recolzin la innovació. En el cas de les empreses amb molt poca inversió en tecnologia, la transformació digital es tracta més d’adoptar un model de negoci digital que situï la TI com a partner, i no com a centre de costos.

L’objectiu de la transformació digital és aprofitar les noves oportunitats d’estratègia de negoci que sorgeixen gràcies a l’aparició de les noves tecnologies.

Seguint amb l’exemple de l’escaneig de documents, un exemple de projecte que hem realitzat de transformació digital, és crear una solució que llegeix les dades als documents (factures), les associa a una comanda creada i s’envia la factura automàticament al programa de comptabilitat perquè es faci el pagament, així estalviem feina i costos a la companyia.

Un altre exemple són: Airbnb, Uber, Glovo, …

Què és la Digitalització?

La digitalització és el procés que ens permet transformar els processos i les activitats de l’empresa manuals, físics i/o analògics passant-los a un format digital. Alguns dels exemples d’aquest procés serien:

  • L’emmagatzematge al núvol mitjançant google Drive de la documentació escanejada.
  • Transferir els contactes al núvol, des de les targetes o agendes de paper.
  • Els e-book.

La digitalització s’ha anat integrant a les nostres vides i aquells gestos quotidians com llegir el darrer llibre del nostre autor favorit han passat a digitalitzar-se.

La digitalització suposa una reducció en els temps i costos de les companyies, permetent als treballadors fer feines que aporten més valor a les empreses.

Diferències entre transformació digital i digitalització

Principals diferències:

  • La digitalització no varia els procediments de l’empresa, només s’adapta a la versió digital.
  • La digitalització pot formar part del procés i ser un pas més dins de la transformació digital, tot i que no és un requisit imprescindible.
  • La digitalització converteix dades i informació a un format digital i la transformació digital és un procés més intern de les empreses, encara que el que cerca és generar més valor als seus stakeholders, amb l’objectiu de la supervivència de l’empresa i d’adaptar-se al món actual .
  • La transformació digital suposa un cost més gran però també un retorn més gran de la inversió.

En conclusió, la digitalització consisteix a convertir la informació d’un format físic a un de digital, mentre que la transformació digital consisteix en la integració de tecnologia digital en una organització per millorar-ne l’eficiència i descobrir noves oportunitats de negoci.

Això sí, sense una no n’hi ha l’altra.

Transformació digital o digitalització, què necessita el meu negoci?

Primer hem de fer una reflexió on ens trobem, l’estat de la nostra activitat i quines són les nostres limitacions. Un cop tinguem això clar, sempre és convenient saber: que hi ha al mercat referent al nostre sector o que està fent la competència.

Som incapaços de manejar i organitzar grans volums dinformació? No tenim eines específiques per realitzar el treball (lloc de treballat en remot, compartició d’arxius, programari de gestió de clients, …)? En aquest cas hi ha una clara manca de digitalització a l’empresa, per la qual cosa adaptar els processos més bàsics cap a allò digital es torna completament imprescindible.

En canvi, si el problema rau en l’adaptació de l’empresa en qüestió a nous models de negoci, com ara l’e-commerce (comerç electrònic); a eines com els CRM… caldria dirigir la mirada cap a una transformació digital que adapti el que ja es feia.

Nosaltres t’ajudem amb la transformació digital del teu negoci

La transformació digital suposa grans avantatges per a les companyies, és un procés important i complex, per això l’han de fer professionals qualificats i amb gran experiència en aquest tipus d’integracions.

Programa per a la digitalizació Kit Digital.

Et podem ajudar en serveis com aquest: