PROJECTE

Impagaments i recobraments

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Manteniment i evolutius de ERP configurat per gestionar plataforma de recuperació d’impagaments, amb automarcadores i importació massiva d’arxius.

ERP Open Source php. Arquitectura implementada en AWS (Amazon Web Services), VPN, tallafoc, S3, SES, Backup, EC2 Linux.

Aplicació Web per a l’execució forçosa de les resolucions judicials o els actes administratius executoris, d’acord amb les lleis aplicables, a petició de les persones i entitats públiques i privades legitimades a l’efecte. Aquesta aplicació s’ha desenvolupat seguint tots els fluxos i procediments que marca la Llei, permetent l’automatització de tasques, digitalització de documentació, generació d’alertes, calendaris, integracions amb organismes públics…

CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE

Aplicació desenvolupada en Angular, Java i MariaDB. Arquitectura implementada en AWS (Amazon Web Services), VPN, tallafoc, S3, SES, Backup, EC2 Linux.