PROJECTE

Control horari

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Aplicació Web per complir amb les necessitats regulatòries de l’control horari a Espanya.

Aplicació desenvolupada en Angular, Java i MariaDB. Aplicació desenvolupada en Angular, Java i MariaDB. Arquitectura implementada en AWS (Amazon Web Services), Cloudfront, VPN, tallafoc, S3, SES, Backup.

CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE

  • Control horari i ubicació a l’iniciar la jornada (omissió o no)
  • Control de vacances, baixes, permisos.
  • Gestió d’usuaris i permisos.
  • Gestió i aprovació d’incidències en el control horari i vacances.
  • Resums i informes.