PROJECTE

Contractació Online d’Assegurances

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Empresa d’assegurances que vol donar els seus serveis de manera online i permetre la contractació d’aquests de manera automàtica.

Aplicació desenvolupada en Angular, Java i MariaDB. Entorn de desenvolupament implementat en AWS (Amazon Web Services) i producció en els servidors de client. Integració i connexió amb l’aplicació d’assegurances de client.

CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE

  • Integració i comunicació dels clients actuals amb l’aplicació d’assegurances de client.
  • Alta nous clients a través de l’portal.
  • Automatització de tot el procés d’alta d’una assegurança des de l’aplicació web, fins al pagament i descàrrega de el rebut.