L'outsourcing: una estratègia empresarial de subcontractació de serveis

Les tecnologies digitals tenen un nou protagonista: les startups. Són empreses de nova creació amb una estratègia fàcilment escalable. Utilitzen les noves tecnologies per augmentar-ne les probabilitats de creixement. Aquest apogeu ha fet que també creixi l’outsourcing. ¿Què és l’outsourcing? A grans trets és un procés que permet a una companyia o organització augmentar-ne la productivitat. És un recurs que ha guanyat molta fama a tot tipus d’empreses perquè permet externalitzar certes tasques i activitats.

¿Què és l’outsourcing?

Què és outsourcing i per què és tan important avui dia? L’outsourcing fa referència a un procés que permet a una companyia o organització augmentar-ne la productivitat en un camp específic i identificat. Per això, involucra tercers a través de la subcontractació i així millorar l’optimització de la tasca o activitat.

En poques paraules, consisteix a delegar certes funcions a una empresa externa oa un equip especialitzat perquè puguin augmentar la producció, eficàcia i tenir accés a millors tecnologies per abaratir els costos. Es pot fer la subcontractació per tal de fer des de tasques de manteniment a processos de comptabilitat complexos.

Què és l’outsourcing comercial?

Dins l’outsourcing hi ha l‘outsourcing comercial, també conegut com a externalització, que consisteix en la subcontractació d’una empresa externa. El més habitual és que aquesta empresa tercera tingui coneixement i estigui especialitzada en el sector comercial.

L’empresa que subcontracta no té experiència en certs camps i decideix relegar el pes de la productivitat i l’eficàcia a una altra empresa que sí que està especialitzada.
Per tant, si us pregunteu què és un outsourcing, ve de la paraula anglesa out, source i la partícula -ing. En català, out significa fora, source significa recurs i la partícula -ing fa referència al fet que és una acció continuada. Aleshores, outsourcing es tradueix com “l’acció continuada d’aconseguir recursos a l’exterior”.

¿Què es una empresa d’outsourcing?

Una empresa d’outsourcing té l’objectiu d’oferir diferents serveis especialitzats a altres empreses o fins i tot pot fer les funcions d’intermediari entre dues empreses diferents. Aquestes empreses són les que realitzen aquest sistema de contractació conegut com a outsourcing.

És una alternativa molt útil quan es comença un negoci i no es tenen gaires recursos econòmics; és un sistema de contractació molt rendible. Permet augmentar els resultats sense desemborsar una gran quantitat de diners.

Per exemple, en una empresa de màrqueting digital que comença, és molt útil tenir a mà la subcontractació de serveis perquè permet millorar en camps com el disseny gràfic, comunicació o comptabilitat sense haver de fer-se càrrec de tots aquests departaments.

De la mateixa manera, aquest sistema de contractació és molt útil quan es necessiten altes tecnologies per a moments concrets o no es tenen els diners suficients per adquirir i mantenir tot un equip.

Què es la subcontratació?

La subcontractació és un sistema de contractació que fa referència a l’acord entre dos ocupadors perquè un presti serveis a l’altre. Pot ser per compte propi (sota la pròpia responsabilitat) i amb els seus propis treballadors.

El que cal tenir clar és que el contractista o subcontractista és el que té el comandament i, per tant, exerceix el control i la fiscalització dels seus treballadors.

Quins són els avantatges de l’outsourcing?

L’outsourcing i l’outsourcing comercial tenen certs beneficis. Per començar, redueix la despesa en manufactura, sous, inversió i maquinària. És una resposta idònia per fer canvis en una empresa i ajuda a enfortir els processos. D’altra banda, afavoreix el desenvolupament de relacions comercials i corporatives juntament amb una millora de la imatge de la marca.

Acudir a aquest sistema de contractació permet tenir més efectivitat en els resultats millorant els temps de lliurament i la qualitat del producte final. Això afavoreix el desenvolupament organitzacional i també s’aconsegueixen millors recursos tecnològics sense haver de capacitar el personal.

Quins desavantatges té l’outsourcing?

Utilitzar l’outsourcing vol dir que hi ha una certa dependència cap a terceres empreses. Això vol dir que lempresa en si mateixa no compta amb la innovació requerida per créixer. Hi ha una certa pèrdua de contacte amb les noves tecnologies i les empreses subcontractades poden arribar a fer servir certes tècniques per generar competència.

D’altra banda, cal planificar molt bé el procés d’outsourcing perquè, si no, pot arribar a ser més car del que semblava. Al capdavall, no deixa de ser un contracte temporal.

En conclusió, aquest sistema de contractació d’outsourcing és positiu perquè permet a les startups tenir més impuls del que compten íntegrament. Es poden millorar tot tipus de processos i fins i tot es pot subcontractar una empresa externa per fer un servei que altrament faria perdre molt de temps. No obstant això, convé planificar-ho molt bé per evitar generar més despeses de les que es preveien.

Just a moment. . . (s. f.-g). https://rockcontent.com/es/blog/que-es-outsourcing/
Comerciales, W. R. (2021, 7 septiembre). Què és l’outsourcing comercial i quins en són els beneficis? Winche. https://winche.com/que-es-el-outsourcing-comercial-y-cuales-son-sus-beneficios/

Programa per a la digitalizació Kit Digital.

Et podem ajudar en serveis com aquest: