G suite.

Serveis de correu electrònic empresarial(@latevaempresa.com) en les infraestructures tecnològiques de google. Creat per empreses, pymes, autònoms i dissenyat per treballar en equip de forma col·laborativa. Accedeix des de el teu tablet / smartphone / pc a totes les eines de google for work, amb un control total i complint les regles de seguretat més exigents.

 

G suite
CertBadge Deployment web

Correu electrònic profesional i molt més

Comunicació:
  • logo gmail 32px clr Gmail: correu empresarial personalizat.
  • 1x web logo hangouts color 32dpHangouts: realitza videotrucadas amb diferents companys de feina.
  • logo calendar 32px clrCalendar: organitza la teva agenda, crea/modifica events, reserva sales / equips. 
ColaboraciÓ:
  • logo drive 32px clr Google Drive: comparteix directorios, ficheros, gestiona les versions.
  • logo docs 32px clr Google Docs: edita documents de forma simultanea amb el teu equip de treball.
  • logo sheets 32px clr Google Sheet: traballa amb les teves fulles de càlcul de forma colaborativa.
  • logo slides 32px clr Google Slides: presentacions accesibles desde qualsevol dispositiu.
  • logo sites 32px clr Google Sites: crea espais web privats, sense neccesitat de coneixements tècnics.
  • logo forms 32px clr Google Forms: realitza enquestes per coneixer la opinió dels teus clients o treballadors.