El futur de l'emmagatzematge empresarial: el núvol

L’arribada de la computació al núvol, també coneguda com el Cloud Computing, ha transformat radicalment el model de prestació de serveis i la dinàmica entre les empreses i els proveïdors tecnològics. A continuació, compartirem les raons fonamentals per les quals hauries de considerar la implementació d’un servei de computació al núvol al teu emmagatzematge empresarial.

Per què el núvol té un paper protagonista a l’emmagatzematge empresarial?

El futur de les empreses està estretament vinculat a l’adopció de tecnologies basades en el núvol. El que abans era una mera metàfora, “estar als núvols”, ha esdevingut una realitat imprescindible. Actualment, els serveis de Cloud Computing han esdevingut eines de gran utilitat per a la gestió i millora de l’emmagatzematge de dades empresarial. La transició cap al núvol ja no és objecte de debat, sinó més aviat un procés en acceleració constant.

D’acord amb la revista Fortune, aproximadament el 40% de la infraestructura de les organitzacions s’executa en entorns al núvol. Tot i això, segons Statista, es projecta que aquesta xifra augmentarà significativament, assolint gairebé el 70 % en un termini de cinc anys.

Els avantatges oferts per la tecnologia del núvol són innombrables per a les empreses. Aquesta plataforma digital va més enllà de la simple càrrega d’arxius per alliberar espai als dispositius, ja que elimina la necessitat de mantenir servidors interns poc econòmics. Això vol dir que els serveis al núvol poden brindar a les empreses un important benefici en garantir la rendibilitat i reduir les despeses associades amb la infraestructura física, alhora que protegeixen de manera efectiva les dades sensibles.

En l’actualitat, les tecnologies de computació al núvol estan fusionant l’Internet, les tecnologies de la informació i les telecomunicacions, cosa que obre noves oportunitats per transformar la manera com es realitzen els negocis. A més, augmenta la pressió competitiva per adoptar aquests canvis.

És crucial que les empreses avaluïn minuciosament els proveïdors de l’emmagatzematge al núvol a nivell empresarial a mesura que consideren l’adopció d’aquestes solucions. Sobretot, prestant especial atenció a factors com el model de lliurament, la protecció de la inversió, el suport i l’assessoria, entre d’altres.

6 motius per implementar un servei d’emmagatzematge empresarial

Parlar sobre la computació al núvol implica, invariablement, abordar el futur de les empreses. La gestió de dades ha experimentat una transformació de la mà de la tecnologia i les plataformes.
Es innegable que la nube ha aportado ventajas notables en este sentido, ya que sus servicios y aplicaciones permiten economizar costes considerables relacionados con el almacenamiento y el consumo de energía.

A continuació, us mostrem sis raons per les quals un servei d’emmagatzematge de dades empresarials constitueix una elecció encertada:

Major nivell de seguretat

Els proveïdors de serveis al núvol compten amb certificacions de qualitat i són sotmesos a auditories internacionals de forma periòdica, cosa que garanteix a les empreses un nivell òptim de seguretat. Aquestes empreses inverteixen significativament en mesures de ciberseguretat.

Augment de la velocitat

L’evolució del mercat i les expectatives dels consumidors exigeixen que les empreses responguin amb més celeritat a les condicions canviants. Malauradament, els processos de tecnologia de la informació tradicionals no tenen l’agilitat necessària actualment. Per mantenir-se competitiu, és fonamental reduir els temps de certs processos empresarials, i en aquest aspecte, la computació al núvol té un paper fonamental, millorant els fluxos de treball, incrementant l’eficiència i accelerant els processos.

Major integració

En general, la tecnologia del núvol es pot integrar sense dificultats amb altres aplicacions i sistemes de l’empresa. Els principals proveïdors han apostat per desenvolupar sistemes oberts d’emmagatzematge empresarial que permeten la integració d’aplicacions amb sistemes locals (on-premise), facilitant així la transició cap a un núvol híbrid.

Major flexibilitat

Les empreses poden seleccionar els serveis al núvol que millor s’adaptin a les seves circumstàncies i necessitats específiques. A més, segons el projecte, la capacitat d’emmagatzematge i la memòria són escalables. Els models de pagament per ús possibiliten que les empreses minimitzin les seves despeses, pagant únicament pels recursos que empren a cada moment.

Millora a l’accessibilitat

Les companyies poden accedir a la informació en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, mitjançant dispositius amb connexió a internet. Aquesta mobilitat temporal i espacial es converteix en un avantatge competitiu que permet als empleats treballar de manera remota i fomentar la flexibilitat laboral.

Optimització de recursos

La capacitat d’allotjament al núvol elimina la necessitat d’adquirir servidors informàtics o contractar especialistes per a la instal·lació, el manteniment i l’actualització, cosa que comporta un estalvi econòmic significatiu.

En conclusió, l’arribada del Cloud Computing ha revolucionat l’emmagatzematge. Els seus avantatges, com ara la seguretat, la velocitat, la integració, la flexibilitat i l’optimització de recursos, són innegables. A mesura que més empreses adopten aquesta tecnologia, el núvol es consolida com el futur de l’emmagatzematge empresarial i ofereix eficiència i adaptabilitat.

Gomez, N. (2021, 15 julio). ¿Cuál es el futuro del almacenamiento en la nube? Blog de Serman Recuperación de datos. https://serman.com/blog-recuperacion-datos/futuro-del-almacenamiento-en-la-nube/

Conasa. (s. f.). Cloud computing: el futuro de las empresas está en la nube. https://conasa.grupocibernos.com/blog/cloud-computing-el-futuro-de-las-empresas-esta-en-la-nube

Programa per a la digitalizació Kit Digital.

Et podem ajudar en serveis com aquest: