Cómo elegir el mejor software de inventario para pymes

Un programari d’inventari per a pimes té la finalitat d’organitzar eficientment el conjunt d’existències guardades en un magatzem. Aquest programa informàtic permet als negocis desenvolupar un control molt més exhaustiu dels productes i les matèries primeres, per tenir resultats més precisos. A continuació, us indiquem els avantatges d’un programari d’inventari per a pimes i alguns factors a tenir en compte abans d’adquirir-ne un.

Quins avantatges té un programari d’inventari per a pimes?

Aquests programes de gestió tenen una sèrie d‟avantatges clars per potenciar la productivitat i els beneficis de les empreses.

  • Gestió eficient de magatzems: Les empreses que utilitzen aquest tipus de programaris són capaços de reduir el seu emmagatzematge de manera efectiva, evitant comandes en excés. A més, això genera estalvis significatius fins al punt de descobrir que no requereixen tants magatzems com pensaven.
  • Reducció de despeses: La gestió de l’inventari mitjançant programari redueix el nombre d’errors, per tant, es destinen menys recursos a solucionar-los. Això fa que es redueixi la inversió de capital en una àrea i es faci servir per adquirir productes nous o disminuir el cost de transport. D’altra banda, es redueix la despesa en mà d’obra perquè el programari és capaç de fer gran part del treball.
  • Millora la visibilitat de l’inventari: En escanejar els codis de barres i gestionar les dades a una base de dades central, s’agilitza molt la visualització de l’inventari. Això permet comprendre i agilitzar millor les operacions, complint amb més efectivitat les demandes dels clients.
  • Seguiment òptim de l’inventari: Un programari d’inventari per a pimes permet agilitzar la cadena de subministrament i equilibrar-ne les existències. Això vol dir que si un producte s’esgota ràpidament, es poden establir punts de reordenació per adquirir productes de manera automatitzada quan estigui més baix.
  • Automatització de tasques: Aquest tipus de programari permet automatitzar certes tasques com la inserció de nombre de productes en fulls de càlcul. Això incrementa la productivitat, permetent als treballadors emprar els seus esforços en altres tasques més necessàries.

Factors que cal tenir en compte abans d’adquirir un programari d’inventari per a pimes

Abans de prendre una decisió important com aquesta cal reflexionar sobre les necessitats de l’empresa. A continuació, us mostrem alguns factors a tenir en compte.

Analitza la facilitat dús del programari

La finalitat dun programari dinventari per a pimes és leficiència, però per aconseguir-la, cal que la seva interfície sigui senzilla i natural dutilitzar. La facilitat d’ús d’un programari és fonamental perquè els treballadors s’hi puguin adaptar amb rapidesa, estalviant temps en capacitació i facilitant les tasques rutinàries.

Avalua les opcions

Reflexiona amb deteniment el cost dels diferents programaris d’inventari que hi ha al mercat per poder ajustar el teu pressupost, evitant despeses afegides. Alguns programaris et demanen un pagament inicial molt ampli i, posteriorment, un de mensual, trimestral, etc.

En canvi, n’hi ha d’altres que només et demanen un pagament mensual o tenen una versió de prova de diversos mesos. La clau és que analitzis què és el que li convé a la teva empresa per poder treure-li el màxim partit.

Prioritza l’escalabilitat

En un programari d’inventari per a pimes resulta essencial l’escalabilitat. Actualment, les empreses estan en constant creixement i necessiten programaris que puguin escalar els seus serveis amb flexibilitat i rapidesa.
A més, comptar amb un programa escalable et permet evitar futures cerques. Podràs créixer de la mà del mateix programari, comptant amb un servei molt més fiable.

Tingueu en compte la velocitat d’implementació

La velocitat dimplementació en un programari dinventari per a pimes és crucial. Avui dia, cada dia és important en la productivitat d’una empresa i cal que es pugui instal·lar amb facilitat. Al mercat, hi ha programes molt variats que van des de l’any d’implementació fins als dies o, fins i tot, minuts.

Considera si hi ha despeses afegides

Pot passar que un programari d’inventari per a pimes inclogui capacitacions i suport. Aquests solen pagar-se de manera extra i, de vegades, no es tenen en compte a l’hora d’adquirir el programa. Analitza el pressupost i si et compensa pagar les despeses afegides.

No obstant això, hi ha programaris que tenen aquestes prestacions incloses en el pagament de la llicència, independentment que sigui mensual, trimestral, anual, etc.

Com a conclusió, un programari d’inventari per a pimes suposa un increment de l’organització, la productivitat i els beneficis econòmics. No obstant això, la majoria es desenvolupen de forma general i és complicat aconseguir-ne un que s’adapti adequadament a les necessitats de l’empresa.

A CSAssociats comptem amb professionals certificats que construeixen programaris d’inventari personalitzats per adaptar-los a les necessitats del teu negoci, facilitant la integració al sistema i experimentant un creixement real en els teus resultats.

què hauria d’utilitzar un programari de gestió d’inventari? (2022). 2023. https://altametrics.com/es/inventory-management/inventory-management-software.html

Lupi, A. (2023). ▷ Els 8 millors programes d’inventari gratuït i de pagament (2021). Holded. https://www.holded.com/es/blog/programas-inventario

Financieros, M. S. (2023). ¿Cómo elegir el mejor software ERP para mi Pyme? MAXXA Servicios Financieros. https://www.gomaxxa.com/blog/como-elegir-el-mejor-software-erp-para-mi-pyme

Programa per a la digitalizació Kit Digital.

Et podem ajudar en serveis com aquest: