Aquests són els dispositius essencials de tota xarxa corporativa

Una xarxa corporativa és un conjunt dequips o dispositius que es troben interconnectats mitjançant cables, senyals i ones. La finalitat és compartir informació, recursos i accions. Tot això garanteix el bon funcionament de la xarxa perquè es puguin desenvolupar tota mena de treballs de forma fluida. A continuació, us expliquem els dispositius que formen una xarxa corporativa de qualitat.

Quina funció té una xarxa corporativa?

Les xarxes corporatives són essencials en el dia a dia perquè es fan servir per a qüestions molt variades: les pots trobar en entorns laborals, però també en llocs públics. A més de transmetre informació, tenen l’objectiu de compartir elements de maquinari i programari.
Això fa que les empreses tinguen un ritme de treball molt més efectiu perquè poden compartir continguts o dades entre companys de departaments diferents. Les xarxes corporatives són molt útils a institucions públiques i centres educatius.

8 elements indispensables per instal·lar una xarxa corporativa òptima

Per poder gaudir d´una bona xarxa corporativa, és important incloure una sèrie d’elements.

Targetes de connexió

Les targetes de connexió o targetes de xarxa són dispositius electrònics que permeten la interconnexió de múltiples màquines o ordinadors. Hi ha diversos tipus de targetes de xarxa i cadascuna suporta una velocitat. Les més conegudes són les targetes de xarxa Ethernet i les targetes WiFi.

Workstation

També conegudes com a estacions de treball, són elements indispensables per poder instal·lar una xarxa corporativa. Es tracta dels ordinadors que es troben connectats de forma directa a la targeta de xarxa per funcionar com a nodes o mòduls.
Aquests ordinadors poden ser utilitzats per a ús personal, però solen estar reservats per a la seva comesa, ja que compta amb una gran potència gràfica, processament i càlcul.

Servidors

L’objectiu dels servidors és subministrar informació a tots els altres equips que estan connectats a la xarxa. Són ordinadors que funcionen com a cervell dins de la xarxa corporativa. Actualment, pots trobar servidors allotjats al núvol que destaquen per la seva funcionalitat.

Repetidors

Els repetidors són molt coneguts perquè es fan servir en l’àmbit domèstic. Són dispositius que milloren el senyal WiFi d’una xarxa sense fil. Simplement, reben el senyal d’altres equips i el repeteixen per tal d’amplificar-lo per assolir més cobertura.

Ponts de connexió

Aquests dispositius connecten dues o més xarxes. Hi ha dos tipus:

Locals. Tenen la funció d’enllaçar xarxes que són a prop.
Remots. Estan realitzats per enllaçar diverses xarxes locals i construir-ne una més àmplia.

Routers

Aquests dispositius també són molt coneguts perquè són els encarregats de transmetre la informació del sistema de xarxes corporatives. Funcionen mitjançant les adreces IP que indiquen als encaminadors on han d’enviar els paquets de dades.

Els routers són coneguts per ser més ràpids que els switches, un altre sistema de distribució dinformació. Així mateix, són considerats dispositius intel·ligents perquè compten amb múltiples interfícies i són capaços de reconèixer les xarxes que hi estan connectades.

Switch

Aquests dispositius tenen la finalitat de facilitar la utilització compartida de recursos. Això ho aconsegueixen mitjançant la connexió de tots els dispositius a una empresa petita: ordinadors, impressores, servidors, etc. Són fonamentals per poder fer funcionar una xarxa corporativa a una empresa.

Concentradors

Els concentradors, també es coneixen com a Hub, i són maquinaris que formen part de les xarxes informàtiques. Tenen la funció de connectar els equips entre si per concentrar el trànsit de xarxa que ve de diferents hosts i així regenerar el senyal seguint aquest procés:

1. Recuperar les dades binàries que ingressen a un port.
2. Enviar-los a la resta de ports.

A causa d’això tenen el nom comú de repetidor multiports.

3 consells a tenir en compte en una xarxa corporativa

Para atenció als següents consells per construir una xarxa corporativa de qualitat:

  • Tria switches i routers amb altes prestacions. Els que es venen a les cases no tenen el nivell de potència requerit per a les empreses.
  • És important adquirir elements que permetin escalar la xarxa corporativa amb el temps. Les empreses creixen i necessiten noves funcions i capacitats com la missatgeria integrada, les aplicacions sense fil, la vigilància per vídeo, etc.
  • Troba switches i routers que siguin senzills d’instal·lar, utilitzar i administrar. Un exemple són els switches amb alimentació en línia, que et permeten col·locar els equips com a punts d’accés sense fils en aquells llocs amb un connector de xarxa a la paret.
    La xarxa corporativa és imprescindible a qualsevol empresa per poder funcionar amb eficiència i proporcionar serveis de qualitat. Ara coneixeu els elements més importants d’una xarxa i el que heu de tenir en compte a l’hora d’instal·lar-la.

Agenciaseo. (2019). Quins elements són necessaris per instal·lar una xarxa informàtica? Civera Electrificaciones. https://civeraelectrificaciones.com/que-elementos-son-necesarios-para-instalar-una-red-informatica/
Small business IT explained in 60 seconds or less: The 5 basics of building a network. (2020, 13 juliol). [Vídeo]. Cisco. https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/small-business/resource-center/networking/how-to-set-up-a-network.html#~introducci%C3%B3n

Programa per a la digitalizació Kit Digital.

Et podem ajudar en serveis com aquest: